Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Thursday 24 April 2014VÝSTAVA ATELIÉRU KIN - SVÁTEK KIN

vernisáž proběhne 30. 4. 2014 v 19.00 

Galerie SPZ / Pštrosova 8, Praha 1


EXHIBITIONS STUDIOS KIN - SVÁTEK KIN

opening vernissage 30. 04. 2014 at 19:00

Galerie SPZ / Pštrosova 8, Prague 1

Monday 7 April 2014

Vyhlášení soutěže o návrh nového spínacího předmětu

10. ledna 2014 jsme vyhlásily soutěž pro pracovníky továrny Koh-i-noor a.s. s názvem Soutěž o návrh nového spínacího předmětu. Ve stejný den byl se soutěží seznámen generální ředitel Koh-i-noor a.s. pan Petr Bohumínský, kterého jsme požádaly o podporu a o rozšíření informace o soutěži zaměstnancům továrny. V průběhu soutěže jsme navštívily prostory v areálu továrny: Rozvoj a realizace výroby, Konstrukce výroby, kde jsme osobně seznámily zaměstnance se soutěží a možnosti prezentace na připravované výstavě. K termínu odevzdání návrhu 31. března 2014 se nikdo z pracovníků továrny nepřihlásil.


Announcement of the competition to design a new switching object

10th January 2014 we announced a competition for factory workers Koh-i-noor as called competition to design a new switching the subject. The Director-General Koh-i-noor Petr Bohumínský by informed about the competition on the same day. We asked for support and extent of information about the competition factory employees During the competition, we visited the factory space in the area: Development and realization of production, design and manufacture of where we are personally acquainted employee competitions and presentation options for prepared exhibition. The deadline for submitting the proposal was on 31 March 2014. None of factory workers known.

Tuesday 1 April 2014

Obrazy pro Galanterii KIN

Vystavené obrazy v Galanterii, která se nachází v areálu továrny Koh-i-noor, nesou reprodukce našich originálních tušových maleb zdrhovadla a náprstku. Použitím tisku na plátno reagujeme na prostor prodejny a na sériovou výrobu továrny. Realizace obrazů pro Galanterii byla iniciována generálním ředitelem Koh-i-noor a.s. Petrem Bohumínským.

Rozměry obrazů jsou 70x70cm, digitální tisk na Premium Canvas 360g/m2


Pictures for Haberdashery KIN 

The exhibited paintings in Haberdashery which is located within the factory Koh-i-noor and bear reproduction of our original ink paintings zippersand and thimble. Using Canvas Print respond to the area shop and mass production factories. Realization paintings for Haberdashery was initiated by the Director General of Koh-i-noor a.s., Petr Bohumínský.

The picture size are 70x70cm, digital print on Premium Canvas 360g/m2