Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Saturday 14 March 2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiérová malba KIN jako světelný objekt

pro společnou výstavu Curriculum vitae 10. 3. - 10. 4. 2015, Galerie Ars, Brno


Interiérová malba KIN obsahuje dvě roviny, kterými reflektujeme náš vztah k interiérové malbě, která se nachází v jedné z budov továrny. Součástí instalace je videoprojekce. Jedná se o videozáznam v délce 00.09:37, která je záznamem pohledu na interiérovou malbu v čase podávání obědů závodní jídelny, tedy v období, kdy toto umělecké dílo má nejvíce návštěvníků. Interiérová malba byla záměrně námi v tomto čase rozsvícena, jindy se tak neděje.

Světelná instalace ve výstavním prostoru přiblíží proces z restaurování malby na skle, kdy jsme měly možnost poznávat použitou technologii a odstíny barev výtvarného díla. Instalace je složena ze dvou světelných objektů o rozměru 170x25 a 150x25. Barevné tabule skel ve světelném objektu interpretují barevné odstíny, které jsme použily pro rekonstrukci poškozené interiérové malby v areálu Koh-i-nooru a.s. Sklo, které jsme využily v tvorbě světelné instalace je recyklované, pochází z doby, kdy pravděpodobně byla malba na skle
v Koh-i-noor a.s. vytvořena a umístěna v prostorách budovy.


No comments:

Post a Comment