Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Saturday 7 February 2015
Obraz pro Galanterii
KIN
Pro Galanterii KIN, která se nachází v areálu továrny Koh-i-noor, Ateliér KIN vytvořil další obraz, který nese reprodukci našich originálních tušových maleb háčku a očka. Použitím tisku na plátno reagujeme na prostor prodejny a na sériovou výrobu továrny. Realizace obrazu pro Galanterii byla opět iniciována generálním ředitelem Koh-i-noor a.s. Petrem Bohumínským.
Rozměry obrazu jsou 70x70cm, digitální tisk na Premium Canvas 360g/m2


Picture for Haberdashery KIN 
Atelier KIN made other reproduction of our original ink painting hook and eye for Haberdashery KIN which is located within the factory Koh-i-noor. Using Canvas Print respond to the area shop and mass production factories. Realization painting for Haberdashery was again initiated by the Director General of Koh-i-noor a.s., Petr Bohumínský.
The picture size are 70x70cm, digital print on Premium Canvas 360g/m2

No comments:

Post a Comment