Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Sunday 25 January 2015


Háček a očko pro Galerii In Vitro

Situace 03

Ateliér KIN / Eva Pejchalová a Marie Vránová


Výstavní projekt pro Galerii In Vitro je navázání na poslední výstavu Háček a očko v Galerii KonText v Brně, která se uskutečnila 4. 11. – 10. 12. 2014. Tento projekt navazoval na vlajku, která byla vytvořena pro výstavní prostor vlajky Galerie SPZ v Praze 30. 4. – 30. 7. 2014, kdy jsme použily dva výrobky /háček, očko/ a trikolóru podniku Koh-i-noor a.s.. Jejich užitím reflektujeme společný komunikační prostor, který jsme nazvaly Ateliér KIN a společný umělecký projekt, kterým reagujeme na
historii, tradici
a současný provoz továrny Koh-i-noor a.s. ve Vršovicích v Praze. Obraz háček a očko symbolizuje naši uměleckou spolupráci, kdy jsme tento obraz vytvářely společně. Každá z nás se zastoupila malbou jednoho výrobku. Vyznačením červeného pruhu jsme chtěly dodat do obrazu děj. Jde zároveň o značku, která vymezuje vzdálenost jednotlivých předmětů
a zároveň o místo, kde se mají tyto dva předměty spojit. Podobně jako my, kdy si vyznačujeme místa naší umělecké spolupráce, kde uskutečňujeme společný umělecký počin.

Pro Galerii In Vitro jsme pokračovaly v projektu Ateliéru KIN, kdy uměleckými akcemi reagujeme na výstavní prostor. Zpracováním obrazu háčku a očko pro galerii jsme vytvořily další situaci /Situace 03/. V Situaci 03 mají výklenky galerie zobrazovat předměty, které běžně známe z textilní galanterie a symbol spínacího předmětu, kterým je továrna Koh-i-noor v pražských vršovicích známá. Pro galerii ve veřejném prostoru jsme opět experimentovaly s materiály, které se vážou s průmyslovou výrobou a s prodejem spotřebního zboží, se kterým se setkáváme obyčejně na ulicích.


No comments:

Post a Comment