Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Tuesday 1 July 2014


FÁBORY pro Dietrichsteinský dvůr v Bulharech 
 2014

Ateliér KIN společně se Studiem JINAK vytvořil jednoduchý poutač FÁBORY pro Vinařství Nad Sklepy a Dietrichsteinský dvůr v Bulharech na Jižní Moravě.


   FLAGS for Dietrichstein Court in Bulhary
     2014 

Studio KIN together with a Studio JINAK create a simple banner FLAGS for Winery the cellar and Dietrichstein Court in Bulhary in South Moravia. 

No comments:

Post a Comment