Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Monday 15 July 2013

POTISK MALBY NA PRACOVNÍ ODĚV KIN

10. 7. 2013 jsme si nechaly potisknout v blízkém Haron tiskovém studiu u Koh-i-nooru pracovní halenky KIN vlastní malbou. Využily jsme motivu výrobků továrny. Pro Evu byl zvolen náprstek, pro Marii sichrhajska.

PRINT PAINTINGS ON CLOTHING KIN
 
10. 7. 2013 we have left printed in the near Haron print studio at the Koh-i-noor work shirt KIN own painting. We used the theme products factory. For Eve was chosen a thimble for Mary safety pins.

No comments:

Post a Comment