Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Saturday 15 June 2013

30. 4. 2013 proběhla v ateliéru KOLAUDACE. Byly vystaveny práce, které jsme společně nebo samostatně v průběhu jednoho měsíce od nastěhování vytvořily. V průběhu “vernisáže” byl puštěn zvukový záznam, který přiblížil dny společné práce a úklidu.

30. 4. 2013 there was in the studio of ACCEPTANCE. They were exposed to the work which we have together or individually during the month of move created. During the vernissage” was unleashed sound recording to acquaint days of working and cleaning.
 


No comments:

Post a Comment